Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Deense Kroon BV (hierna: Deense Kroon) zijn deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing, tenzij Deense Kroon zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kun je geen rechten voor toekomstige bestellingen ontlenen.

1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat je deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, de overige bepalingen blijven dan onverkort van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Deense Kroon zijn vrijblijvend, Deense Kroon behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Bij het gebruiken maken van een actie op de webshop zal de aanbieding gratis leveren vanaf 75 euro komen te vervallen. Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere cadeaubonnen of andere kortingspercentages en lopende acties.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van je bestelling door Deense Kroon. Deense Kroon kan bestellingen weigeren of bepaalde voorwaarden aan levering verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Deense Kroon dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van je bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, in euro’s.

3.2 Verzending naar een adres in Nederland kost € 2,95. In de sale periode zijn de kosten €4,95.Verzending naar een adres in België kost € 3,50. Bestellingen boven de € 75,00 worden gratis verzonden naar een adres in Nederland voor niet afgeprijsde producten. In een sale of actie perioden gelden de dan gestelde voorwaarden. Voor de kosten van verzending naar een adres buiten Nederland, zie onderstaande tarieven.

€ 9,00
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koningrijk en Zweden.

€ 11,00
Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. 

€ 12,00
Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer Eilanden, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Guernsey, IJsland, Jersey, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland en Zwitserland. 

€ 18,00
Alle overige landen en Rusland.

3.3 Na je bestelling ontvang je een bevestiging per mail met daarin de kosten inclusief verzendkosten. Betaling kan door middel van iDEAL, creditcard of overboeking. Voor deze online betalingsmogelijkheden worden géén kosten berekend. Let op! Het voordeel van vooraf met iDEAL betalen is, dat we alle producten die op voorraad zijn direct kunnen verzenden. Kies je voor het betalen met creditcard of overschrijving, dan versturen wij jouw bestelling wanneer je betaling bij ons binnen is. Dit kan één tot enkele dagen duren. Je hebt kans dat jouw product dan niet meer op voorraad is. 

Artikel 4. Levering

4.1 Indien het artikel op voorraad is verzenden wij de bestelling binnen 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Niet voorradige artikelen zijn binnen 3-4 weken te leveren, mits op voorraad bij de leverancier. Mocht het langer duren dan nemen wij contact met je op. Je bestelling wordt verstuurd met PostNL of DHL, naar het verzendadres dat je bij je bestelling hebt ingevuld. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijg je hierover bericht.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de webshop zo up to date mogelijk te houden, het kan zijn dat een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij contact met je op.

Artikel 5. Klachten en retourzendingen

5.1 Indien je een product wil ruilen, stuur dan zo snel mogelijk na ontvangst van je bestelling maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, een retourmelding via mijn account op de site of door een mail te sturen naar webshop@deensekroon.nl. Na retourmelden moet het product binnen 14 kalenderdagen door Deense Kroon ontvangen zijn. De kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening. Met het tegoed kun je verder winkelen en afrekenen. Zodra we het retourpakket van je ontvangen hebben, sturen wij de nieuwe bestelling toe. De verzendkosten van deze zending zijn voor onze rekening.

5.2. Indien je een product niet wil houden, stuur dan zo snel mogelijk na ontvangst van je bestelling, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, een retourmelding via mijn account op de site of door een mail te sturen naar webshop@deensekroon.nl. Na retourmelden moet het product binnen 14 kalenderdagen door Deense Kroon ontvangen zijn. De kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening. Na ontvangst van het product wordt het aankoopbedrag binnen 10 kalenderdagen teruggestort op je rekening onder inhouding van de eerder betaalde verzendkosten (€ 2,95 dan wel het specifieke buitenland tarief).

Afgeprijsde artikelen aangekocht in de webshop en klachten worden uitsluitend geruild. Er wordt geen geld retour gegeven op afgeprijsde artikelen. Je krijgt een tegoedbon van Deense Kroon. In de winkel kunnen aangekochte afgeprijsde items niet geruild of gererourneerd worden.

5.3 Gebruik om beschadiging te voorkomen een deugdelijke, stevige verpakking. Het product moet in de originele verpakking worden geretourneerd aan Deense Kroon, Willemstraat 17, 5611 HB Eindhoven.

5.4 Producten worden niet teruggenomen indien: ze gedragen zijn of beschadigd zijn en/of jezelf getracht hebt een schade/een gebrek te herstellen.

5.5 Indien binnen de termijn van 14 kalenderdagen geen schriftelijke of online reacties zijn ontvangen, heeft Deense Kroon volledig aan haar leveringsverplichtingen voldaan.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Deense Kroon en de producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deense Kroon is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Deense Kroon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Deense Kroon.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Deense Kroon jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Deense Kroon verschuldigd is.  

Artikel 7. Overmacht

7.1 Deense Kroon heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Deense Kroon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming of onverwachte situatie die niet aan Deense Kroon kan worden toegerekend.  

Artikel 8. Privacy

8.1 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je bestelling en zullen enkel bij webshop partners ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen

9.1 Wanneer Deense Kroon gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden hanteert, laat dat onverlet haar het recht om directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nooit rechten verlenen aan het feit dat Deense Kroon deze voorwaarden soepel toepast.

9.2 Deense Kroon is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling gebruik te maken van derden.

9.3 Op vrijwel alle foto's en afbeeldingen op deensekroon.nl rust auteursrecht en in sommige gevallen ook portretrecht. Het gebruik van deze foto’s zonder toestemming is strafbaar. Neem contact op via webshop@deensekroon.nl voordat je een foto gebruikt.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Deense Kroon in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Deense Kroon vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Eindhoven, 1 mei 2014

DEENSE KROON
Deense Kroon B.V.
Willemstraat 17
5611 HB Eindhoven
webshop@deensekroon.nl
KvK-nummer: 61226769
Btw-identificatienummer: NL854261114B01